JS-1-till-8-51.jpg

Leverantör

Du som är leverantör till Green Landscaping Malmö är en viktig partner och vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete. Genom långa och stabila relationer ser vi till att tillsammans säkerställa rätt kvalitet till våra kunder.

För att möjliggöra snabbare och säkrare hantering samt minska miljöpåverkan, ber vi er att i första hand fakturera oss via Sve-faktura och GLN-nummer 7365592367409.

Ni kan också skicka faktura via e-post i pdf-format till:
faktura.glmalmo@greenlandscaping.se

Fakturering för fakturor via post är:
Green Landscaping Malmö AB
Stenåldersgatan 11
213 76 Malmö

Fakturamärkning

Fakturering ska ske senast en vecka efter leverans (om inte annat avtalats) och märkas med arbetsordernummer (AO) samt namn på beställare. Vidare ska det tydligt framgå vad fakturan avser. Faktura som saknar något av ovan returneras till avsändare.

Kontaktuppgifter

Green Landscaping Malmö AB
Stenåldersgatan 11, 213 76 Malmö
@

Team

Bild av Martin Hoffsten

VD

Martin Hoffsten

Telefon: 070-108 71 00

Bild av Mia Nivard

Försäljning, Marknadsföring & Administration

Mia Nivard

Telefon: 073-920 78 10

Bild av Adam Lundgren

Produktionschef Skötsel Malmö

Adam Lundgren

Telefon: 070-108 71 11

Bild av Lars Bornesvärd

Produktionschef Lekplats, Service & Underhåll

Lars Bornesvärd

Telefon: 070-348 75 64

Bild av Jonas Hult

Produktionschef Anläggning Malmö

Jonas Hult

Telefon: 070-108 70 49

Bild av John Nilsson

Produktionschef Anläggning Gata Malmö

John Nilsson

Telefon: 070-108 70 45

Bild av Carl Fredrik Nivard

Produktionschef Anläggning Vellinge, Inköp & Maskinansvar

Carl Fredrik Nivard

Telefon: 070-695 06 97

Bild av Martin Bennrup

Produktionschef Skötsel Vellinge

Martin Bennrup

Telefon: 070-108 71 38