Tjänster

Grönyteskötsel & Servicetjänster - Beskärning av träd och buskar

Beskärning av träd och buskar

Träd och buskar är värdefulla både ur en ekonomisk, biologisk och social aspekt. För att era utemiljöer ska hållas levande, vackra och säkra – både nu och i framtiden – så krävs det att de får rätt underhåll.

Våra duktiga experter på Green Landscaping Malmö har hög kompetens inom trädbeskärning och buskklippning. Vi utför professionella beskärningar och klippningar av träd och buskar baserat på syfte, omgivning och växternas behov och livslängd. För oss är det viktigt att veta varför beskärningen ska utföras för att kunna göra en professionell bedömning om hur beskärningen ska gå till. Vi utför allt från uppbyggnadsbeskärningar till föryngringsbeskärningar och säkerhetsbeskärningar runt om i Malmö och har även möjlighet att erbjuda arborister om beskärningar ska utföras i höga trädkronor. 

När ska träd och buskar klippas och beskäras? 

Under vilken period som buskar och träd skall beskäras varierar baserat på art. För vissa arter lämpar sig beskärning bäst på vårvinter och för andra kan det vara säkrare under sensommar/höst. Kontakta oss gärna får frågor eller råd kring just dina buskar och träd så hjälper vi dig.  

Vi besiktar och ger råd

Om ni är oroliga för hur era träd och buskar mår eller om de kanske börjar utgöra en fara för omgivningen kan ni ta hjälp av oss på Green Landscaping Malmö. Vi besiktigar era träd och buskar, gör en bedömning och ger råd kring vilken typ av insats som är lämplig utifrån er situation. Vi erbjuder sedan lösningar i allt från beskärning av träd, klippning av buskar och trädfällning. Självklart städar vi också upp efter oss och fraktar bort grenar, ris och flis. 

Beskärningstjänster

Vi på Green Landscaping Malmö erbjuder ett stort antal tjänster inom beskärning av träd och buskar. Kontakta oss gärna får frågor eller råd kring just dina buskar och träd så hjälper vi dig.

  • Uppbyggnadsbeskärning – Beskärning och klippning av träd och buskar för önskad utveckling i framtiden.
  • Föryngringsbeskärning & gallring – Beskärning och klippning av träd och buskar som blivit risiga eller för stora. Främjar nytillväxt, bladsättning och blomning. 
  • Formklippning av träd och buskarFormklippning av buskar och träd för arkitektoniskt formstarka och vackra utemiljöer.
  • Häckklippning – Effektiv och noggrann klippning för att upprätthålla täta, friska och fina häckar.
  • Säkerhetsbeskärning – För att förebygga skador på byggnader och fordon samt minska risker för personolyckor som orsakas av nedfallande grenar och dålig sikt.
  • Trädfällning & stubbfräsning – Fällning av träd som är eller kan komma att bli en olycksrisk. Vi avlägsnar även oönskade stubbar genom fräsning och fraktar bort resterna.

Mer information och priser – Trädbesiktning & fällning

Mer information och priser – Trädplantering


Kontakta oss gärna för mer information och priser

Bild av Mia Nivard

Försäljning, Marknadsföring & Administration

Mia Nivard

Telefon: 073-920 78 10

@