Tjänster

Grönyteskötsel & Servicetjänster - Bevattning

Bevattning

Många lägger ofantligt stora pengar på att anlägga nya vackra planteringar och rabatter, investera i fantastiska träd och gräsmattor men tänker inte på att bevattning är A och O de första åren för att god etablering ska vara möjligt. Detta innebär att värdefulla investeringar i gröna utemiljöer riskerar att gå till spillo och att ännu mer resurser måste läggas på att på nytt plantera nya växter eller anlägga nya gräsmattor. Genom en korrekt bevattning så ges växter och gräsmattor rätt förutsättningar för att etablera sig. Växter och träd utvecklas på rätt sätt, de blir också frodigare och mer motståndskraftiga mot sjukdomar. En väletablerad gräsmatta är dessutom mer tålig mot torka. 

Vi vill därför alltid erbjuda kunden hjälp med bevattning efter att planteringsarbetet är avslutat men vi tar oss också an bevattningsuppdrag i befintliga gröna utemiljöer! Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra bevattningsstjänster, tillsammans hittar vi en lösning som passar ert behov!

Bild av Mia Nivard

Försäljning, Marknadsföring & Administration

Mia Nivard

Telefon: 073-920 78 10