Tjänster

Grönyteskötsel & Servicetjänster - Gräsklippning, grästrimning och kantskärning

Gräsklippning, grästrimning och kantskärning

Få element i utemiljön utgör en lika stor del som just gräsytor. Gräsytor bör skötas och underhållas på olika sätt beroende på hur de används och vad det främsta syftet med ytan är. Man brukar i vår bransch ofta dela in gräsytor i olika kategorier: Prydnadsgräsmatta, Bruksgräsmatta och Högvuxna gräsytor. 

Det finns olika värde i olika slags gräsytor. En högvuxen gräsyta kan vara värdefull ur ett biologiskt perspektiv, då ytan blir en grön oas för bin och andra insekter, medan en bruksgräsmatta kan fylla andra viktiga funktioner och användas för en mängd olika aktiviteter. 

Många anser att en välklippt gräsmatta är en prydlig gräsmatta men det behöver inte alltid vara klippningen som är det viktigaste. En gräsyta, vilken slags gräsyta det än må vara, ser oftast mer vårdad ut om man är flitig med att trimma runt hinder och kantskär mot anslutande ytor, exempelvis mot plattyta, grusyta eller asfaltyta. Med en snygg och prydlig gräskant blir helhetsintrycket oftast mycket bättre. Regelbunden trimning och kantskärning bidrar också till att hålla gräset i schack så att det inte sprider sig ut i angränsande rabatter eller grusgångar. 

Eftersom olika typer av gräsytor kräver olika typer av drift och underhåll blir såklart kostnaden för ytorna olika. Är ni sugna på att tänka om kring era gräsytor så kontakta oss gärna. Vi hjälper er att se saken ur ett annat perspektiv!

Bild av Mia Nivard

Försäljning, Marknadsföring & Administration

Mia Nivard

Telefon: 073-920 78 10