Tjänster

Grönyteskötsel & Servicetjänster - Häckklippning & häckplantering

Häckklippning & häckplantering

Häckar hör ofta till en av utemiljöns största och främsta investeringar, både sett till funktion och estetik. Häckar är ett viktigt element i trädgården som skapar struktur och inbringar en form av rumskänsla. En häck är också ett vackert alternativ för att avgränsa sin tomt och skapar vid behov ett mycket effektivt insynsskydd. 

 

Hur väljer man rätt typ av häck?

Det finns många olika alternativ att välja mellan när det kommer till val av häckväxter. Det finns snabbväxande och långsamväxande häckar, lövfällande och vintergröna häckväxter, billigare och dyrare alternativ osv. Det är alltså mycket man behöver ta ställning till när man skall välja häck men det absolut viktigaste är att man 1) Väljer en häck som passar för den aktuella växtzonen & 2) Att man har underhållsbehovet i åtanke vid valet av häckväxt. I regel kräver snabbväxande häckar mer underhåll sett till klippning och beskärning än långsamväxande häckar, ofta räcker det med att klippa en långsamväxande häck en gång om året till skillnad från snabbväxande häckar som generellt behöver tillsyn och klippning 2-3 gånger per år. 

 

Häckklippning & beskärning

Man skiljer ofta på flergrenad häck och häck med genomgående stam. En häck med genomgående stam används oftast när man vill åstadkomma ett mer välputsat och formklippt resultat. Flergrenad häck kan också formklippas men kan med fördel även användas som en friväxande häck för en naturligare känsla.

En friväxande häck tar mer plats men har fördelen att den ger mer blomning och ställer mindre krav på skötsel. Den ger också ofta ett naturligt utseende och lummighet. En formklippt häck kräver mer arbete för att den ska hålla sig vacker. För att den ska växa sig tät och fin, samt få önskad form, är det viktigt att man sköter om häcken redan från start.

Man klipper & beskär i regel häckar för att justera dess storlek och form samt för att göra den tätare. Oavsett vilken typ av häck det gäller så har den alltid ett behov av att någon gång beskäras. Det är dock viktigt att veta att en häck faktiskt har behov av olika typer av beskärning beroende på vilken typ av häck man har. Toppar man en häck med genomgående stam för tidigt så kan det bli svårt att få upp den i önskad höjd medan en flergrenad häck ofta ska klippas hårt redan vid plantering för att den ska bli tät och fin.Vi hjälper dig med din häck

Det är alltså mer att tänka på än vad man oftast kan tro när det gäller både etablering av en ny häck men också kring skötsel och beskärning av befintliga häckar. Det är därför ett bra alternativ att anlita professionell hjälp med dessa moment. Vi på Green Landscaping Malmö har stor kunskap och lång erfarenhet inom området och kan hjälpa till i hela kedjan, från val av häcktyp till sort och art, etableringsskötsel och beskärning.  

 

Vill du ha råd och tips om hur du kan göra i din utemiljö är du varmt välkommen att kontakta oss!

 

 

Bild av Mia Nivard

Försäljning, Marknadsföring & Administration

Mia Nivard

Telefon: 073-920 78 10