Tjänster

Grönyteskötsel & Servicetjänster - Inventering av fallskydd i gallerbrunnar

Inventering av fallskydd i gallerbrunnar

Sverige har idag en lagstiftning som säger att alla brunnar skall vara utrustade med lämplig säkerhetsanordning, utifrån brunnens egenskaper och placering i utemiljön, för att förhindra skador och dödsfall i samband med brunnsolyckor. Detta gäller både nya och äldre befintliga brunnar.

Då små barn är den största riskgruppen när det kommer till denna typ av olyckor är det särskilt viktigt att se över brunnar i områden där de mindre barnen ofta vistas. Detta gäller exempelvis brunnar kring lekparker, vid förskolor eller på innergårdar och i bostadsområden. Lite äldre barn kan dock nyfiket söka sig till spännande områden längre bort från hemmet vilket innebär att det även är viktigt att se över säkerheten för brunnar på platser som egentligen inte är avsedda för lekande barn.

Genom att se över säkerheten och fallskydden i era brunnar, kring er fastighet och i närliggande utemiljö, så kan vi tillsammans i största möjliga mån förhindra och förebygga olyckor som sker i samband med osäkra brunnar och otillräckliga fallskydd. 

Låt oss jobba tillsammans för en säkrare utemiljö!

Vi hjälper er att säkra er utemiljö genom att inventera fastighetens gallerbrunnar med fokus på lagkrav och säkerhet. Vi inventerar era brunnar och vid behov installerar vi även lämpliga fallskydd.

Kontakta oss gärna för mer information eller vid eventuella frågor så hjälper vi dig!

Bild av Mia Nivard

Försäljning, Marknadsföring & Administration

Mia Nivard

Telefon: 073-920 78 10