Tjänster

Specialtjänster - Lekplatsbesiktning & reparation

Lekplatsbesiktning

Behöver ni besiktiga er nya lekplats eller har ni en befintlig lekplats som behöver ses över? Oavsett om ni gjort en nyanläggning eller bytt utrustning (installationsbesiktning) eller om det var ett tag sedan den befintliga lekplatsen kontrollerades (lekplatsbesiktning) så är Greens certifierade besiktningspersoner i Malmö redo att hjälpa er enligt ert behov. 

Enligt Plan- och bygglagen är det du som fastighetsägare/fastighetsvärd som ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls. Genom en lekplatsbesiktning säkerställer du att lekplatsen är en trygg, lämplig och säker miljö för lek och aktiviteter och minimerar på så sätt risker för olyckor och personskador. 

Hur ofta bör en lekplats besiktigas? 

För att förebygga olyckor och upprätthålla en lämplig lekmiljö så är det viktigt att sätta upp en egen besiktningsplan för regelbundna kontroller. Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör utföras av en kompetent person och dokumenteras så att den vid behov kan verifieras. 

Då vi har stor erfarenhet inom området kan du som fastighets- och lekplatsägare luta dig mot oss. Vi hjälper dig med både de årliga besiktningarna men också de rutinmässiga kontrollerna som är så viktiga för att snabbt hinna upptäcka och åtgärda skadegörelse eller slitage av utrustningen.

Reparation & underhåll av lekplatsutrustning
Vid slitage, skadegörelse eller felmonterad lekutrustning kan olyckan snabbt vara framme. Våra kunniga medarbetare reparerar allt från en trasig gungkedja eller gungsits, balansbrädor och lekhus till större multisportarenor. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. 

Om vi bedömer att lekredskapen inte längre går att reparera hjälper vi er med passande förslag på hur ni kan ersätta befintlig lekutrustning med nya redskap som främjar lek och aktivitet, allt enligt gällande lagar och regler, för att ni ska få en rolig och säker lekplats. 

Vad kostar en lekplatsbesiktning?
Vi på Green Landscaping  Malmö erbjuder tjänster anpassade efter ert behov både inom lekplatsbesiktning och installationsbesiktning. Vi kan också erbjuda ett paket bestående av en komplett besiktningsplan. I detta paket ingår en årlig lekplatsbesiktning inklusive två funktionskontroller per år för att ytterligare öka säkerheten.

Mer information & Priser – Lekplatsbesiktning

Kontakta oss gärna för mer information och priser

Bild av Lars Bornesvärd

Produktionschef Lekplats, Service & Underhåll

Lars Bornesvärd

Telefon: 070-348 75 64

@