Tjänster

Markanläggning & Finplanering - Markanläggning och finplanering

Vi skapar & utvecklar trivsamma utemiljöer

Som utvecklare av utemiljöer vill vi på Green Landscaping Malmö skapa säkra, vackra och funktionella utemiljöer som skänker njutning och välmående. Vi utför alla slags anläggnings- och finplaneringsarbeten för att förbättra utemiljöerna i vår omgivning. Våra tjänster innefattar allt från plattläggning och anläggning av gräsmatta till mindre utsmyckningar och detaljer. Vi kompletterar även våra tjänster för markbeläggning med nödvändig utrustning som exempelvis cykelställ, bänkar och belysning.

Vi har ett stort utbud av tjänster, som till exempel:

 • Renovering av gröna och hårda ytor
 • Plattläggning och stensättning
 • Korrigering av kantsten
 • Asfaltläggning
 • Snickeriarbeten
 • Schaktning
 • VA-arbeten
 • Murar
 • Stengärdsgårdar
 • Belysning
 • Dammar
 • Lekutrustning
 • Utegym
 • Miljöhus
 • Skelettjord

Listan kan göras lång och våra duktiga medarbetare fixar det mesta!