Tjänster

Grönyteskötsel & Servicetjänster - Maskinsopning

Maskinsopning

Har du ytor i form av gångvägar, parkeringsytor och gårdsytor på din fastighet kan det vara idé att ta hjälp med maskinsopning av dessa ytor. På dessa ytor samlas ofta stora mängder sand och grus när snön smält bort efter vintersäsongen och omkringliggande växtlighet gör avtryck hela året genom att fälla både fröställningar, löv och kvistar som även om man inte tänker på det ger ett skräpigt intryck på hårdgjorda ytor. Ofta förekommer också en hel del nedskräpning på dessa ytor från exempelvis fimpar och annat smått skräp som ger ett stökigt intryck och skadar vår miljö om det lämnas orört.

Ge ett rent och välkomnande intryck
Maskinsopning är ett effektivt sätt för att städa upp dessa ytor och ger både ett välstädat och välkomnande intryck. Att sopa bort halkigt grus och löv, innan de blir allt för blöta och hala, kan dessutom minska risken för halkolyckor. Genom att hålla ytorna rena förebygger man också framtida problem med översvämmade rännstensbrunnar som blivit igensatta av löv, grus och skräp som hindrar regnvatten från att rinna undan. 

Med vår sopmaskin hjälper vi privata fastighetsbolag och fastighetsägare, kommuner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och industrifastighetsägare att kostnadseffektivt underhålla dessa ytor året runt! 

Kontakta oss så hittar vi tillsammans en lösning som passar er behov!

Bild av Mia Nivard

Försäljning, Marknadsföring & Administration

Mia Nivard

Telefon: 073-920 78 10