Tjänster

Grönyteskötsel & Servicetjänster - Plantering av växter

Plantering av växter

Det finns så många anledningar att plantera träd, buskar och perenner! Den första och kanske viktigaste anledningen är självklart fotosyntesen. Utan växter upphör vi, så enkelt är det. 

Den andra självklara anledningen är välbefinnande utifrån ett estetiskt perspektiv. Omger vi oss med vackra och lummiga utemiljöer så skapar det möjligheter till rekreation och avkoppling, i trivsamma gröna miljöer både trivs och mår vi bättre helt enkelt. Att anlägga rabatter, plantera träd och buskar, bidrar också till den biologiska mångfalden och skapar gröna oaser för både människor och djur. 

Kunskap, erfarenhet och planering är A och O.
Det finns dock en hel del att tänka på både innan, under och efter planteringen för att ge era nya växter de absolut bästa förutsättningarna. Kunskap, erfarenhet och planering är A och O. För det första gäller det att tänka långsiktigt för att få ett riktigt bra slutresultat. Rätt typ av växt på rätt plats är oerhört viktigt både ur ett estetiskt perspektiv men också för att de nya växterna ska överleva och frodas. Har man med sig detta redan från början så vinner man mycket i slutändan. Sort- och artvalet bör också vara anpassat till det lokala klimatet, den så kallade växtzonen, men även till mängden sol eller skugga som den tilltänkta planteringsplatsen utsätts för. Vikten av en god kvalitet på växtmaterialet, en rätt grävd planteringsgrop och valet av jord är också viktigare än man kan tro. Slutligen gäller det att eftervården i form av beskärning, bevattning och gödning sköts korrekt för att de nya växterna skall hållas friska och vackra! 

Vi har sett så många misslyckade planteringar som tyvärr kostat enorma mängder pengar i form av felaktig skötsel. Pengar som istället hade kunnat läggas på att utveckla och förbättra utemiljön. Vi har också sett så många planteringar som dött på grund av att man missar både planeringen av att sätta rätt växt på rätt plats men också på grund av att man inte tänker på den viktiga efterskötseln såsom bevattning och ogräsrensning. 

Vi brinner verkligen för att växterna ska få rätt behandling och komma till sin absoluta rätt. Vi hjälper gärna till att föreslå växtmaterial och hjälper er att fundera över vilken typ av skötsel som är rätt för just era växter.

Bild av Mia Nivard

Försäljning, Marknadsföring & Administration

Mia Nivard

Telefon: 073-920 78 10