Tjänster

Grönyteskötsel & Servicetjänster - Renhållning

Renhållning

Nedskräpning är ett av våra stora samhällsproblem ur många aspekter. Det skadar både djur och natur samt bidrar till att våra levnadsmiljöer upplevs mer otrygga. Vi människor tenderar också att skräpa ned mer i miljöer som redan är nedskräpade och det är därför viktigt att städa upp skräpet så snart som möjligt för att bryta den onda cirkeln. Rena och skräpfria utemiljöer är helt enkelt en självklarhet för ökad trivsel och bidrar till vårt välmående. 

Vi på Green Landscaping Malmö erbjuder manuell bortplockning, städning och uppsopning av skräp i utemiljöer för privata fastighetsbolag och fastighetsägare, kommuner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och industrifastighetsägare. Om det finns ett behov av tömning av utvändiga soptunnor eller bortforsling av grovsopor så ordnar vi även med detta, läs mer om denna tjänst här.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra tjänster, tillsammans hittar vi en lösning som passar ert behov!

 

 

Bild av Mia Nivard

Försäljning, Marknadsföring & Administration

Mia Nivard

Telefon: 073-920 78 10