Tjänster

Grönyteskötsel & Servicetjänster - Reparationer och underhåll av lekutrustning

Reparationer och underhåll av lekutrustning

Vid slitage, skadegörelse eller felmonterad lekutrustning kan olyckan snabbt vara framme på lekplatsen. Våra kunniga medarbetare reparerar allt från en trasig gungkedja eller gungsits, balansbrädor och lekhus till större multisportarenor. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. 

Om vi bedömer att lekredskapen inte längre går att reparera hjälper vi er med passande förslag på hur ni kan ersätta befintlig lekutrustning med nya redskap som främjar lek och aktivitet, allt enligt gällande lagar och regler, för att ni ska få en rolig och säker lekplats. 

Lekplatsbesiktning

Kontinuerliga besiktningar och kontroller av lekutrustningen är ett bra sätt att förebygga och minimera risken för olyckor och personskador som kan uppstå på grund av dåligt underhållen lekutrustning eller obemärkt skadegörelse på lekplatsen .

Då vi har stor erfarenhet inom området kan du som fastighets- och lekplatsägare luta dig mot oss. Vi hjälper dig med både de årliga besiktningarna men också de rutinmässiga kontrollerna som är så viktiga för att snabbt hinna upptäcka och åtgärda skadegörelse eller slitage av utrustningen. Läs mer om lekplatsbesiktning här.

Kontakta oss så hjälper vi dig med en lösning som passar just ditt behov!

Bild av Mia Nivard

Försäljning, Marknadsföring & Administration

Mia Nivard

Telefon: 073-920 78 10